Close
BlueBlog
Depresja i emocje

Nasz stan emocjonalny ma wpływ na to, jak bardzo odczuwamy empatię. Nasze emocje dosłownie zmieniają sposób, w jaki nasz mózg reaguje na innych, nawet gdy odczuwają ból. W szczególności, kiedy źle się czujemy, może to mieć wpływ na nasz świat społeczny.

Nasz aktualny nastrój może wpływać na nasze zachowanie na wiele sposobów, od wyborów żywieniowych, które podejmujemy – gdy jesteśmy w kiepskim nastroju, jemy mniej zdrowo – do naszych przyjaźni. Kiedy nasi przyjaciele są przygaszeni i smutni, uczucie to może być zaraźliwe i może sprawić, że poczujemy się jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Złe nastroje mogą nawet rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych, co stwierdzono w 2017 roku.

W rzeczywistości nasze emocje są tak silne, że nasz dobry nastrój może tłumić, jak bardzo odczuwamy ból w kontuzji. Zapewnia nam efekt przeciwbólowy. Jeśli chodzi o negatywne emocje, dzieje się odwrotnie: nasze odczucia wobec tego bólu są przesadzone.

Co więcej, kiedy źle się czujemy, wpływa to na naszą zdolność do reagowania na ból innych osób. Dosłownie tłumi naszą empatię. Emilie Qiao-Tasserit z Uniwersytetu Genewskiego i jej zespół chcieli zrozumieć, w jaki sposób nasze emocje wpływają na sposób, w jaki reagujemy na innych, gdy odczuwają ból. Osoby zostały przygotowane, aby odczuwać ból za pomocą urządzenia zwiększającego temperaturę na ich nodze. Zespół pokazał również uczestnikom pozytywne lub negatywne klipy filmowe w skanerze mózgu, a także sprawił, że poczuli ból lub oglądali klipy innych osób cierpiących z powodu bólu. Czy uczestnicy czuli empatię w stosunku do tych, którzy, jak wiedzieli, odczuwali ból, zastanawiał się zespół.
Okazuje się, że ci, którzy oglądali negatywny klip, a następnie widzieli jak inni cierpią, wykazywali mniejszą aktywność mózgu w obszarach związanych z bólem: w przedniej części i środkowej obręczy kory. Są one zazwyczaj aktywne, gdy widzimy innych cierpiących ludzi, a także gdy sami doświadczamy bólu. „Innymi słowy, negatywne emocje mogą tłumić zdolność naszego mózgu do bycia wrażliwym na ból innych” – wyjaśnia Qiao-Tasserit.

Ta praca jest odkrywcza. Pokazuje, że emocje mogą dosłownie zmienić nasz „stan mózgowy” i że przez to nasze własne uczucia zmieniają sposób, w jaki postrzegamy czyjeś.

W podobny sposób inne badanie przeprowadzone przez Qiao-Tasserit i współpracowników wykazało, że po obejrzeniu negatywnego klipu ludzie mieli tendencję do oceniania twarzy z neutralną emocją jako bardziej negatywną.

Te wyniki mają oczywiście wpływ na rzeczywistość. Jeśli osoba rządząca, powiedzmy szef, została narażona na coś negatywnego w swoim życiu – nawet coś tak prostego, jak negatywny film – mogą być mniej wrażliwi na cierpiącą koleżankę, a nawet patrzeć na nią bardziej negatywnie. Nasze złe nastroje dosłownie powodują, że jesteśmy mniej otwarci na uczucia innych.

Brak empatii ma również inne implikacje. Wyniki pokazują, że mniejsza empatia spowoduje mniej pieniędzy przekazanych na cele charytatywne. Skany mózgu pokazują, że okazujemy również mniej empatii tym, którzy nie są w naszym bezpośrednim kręgu społecznym.

Możliwe, że każda sytuacja, która wywołuje negatywne emocje, zachęca nas do skupienia się bardziej na sobie i na wszelkich problemach, przed którymi stoimy. „Pacjenci cierpiący z powodu lęku i depresji, którzy cierpią z powodu nadmiernych negatywnych emocji, częściej skupiają się na własnych problemach i są izolowani” – mówi Qiao-Tasserit.

Jedno z badań przeprowadzonych w 2016 roku wykazało, że cierpienie empatyczne zwiększa agresję. Tutaj uczestnicy byli poddawani niesprawiedliwym scenariuszom, a następnie mieli okazję ukarania lub wybaczenia swoim konkurentom. Co więcej, uczestnicy badania zostali poproszeni o wykonanie testów osobowości, zanim weszli do laboratorium. Okazało się, że ​​ci, którzy byli bardziej naturalnie współczujący, zareagowali mniej zachowawczym zachowaniem.

Wszyscy możemy jednak ponownie zaangażować naszą wewnętrzną empatię, nawet w obliczu czyjegoś cierpienia. A kiedy myślimy nieco bardziej pozytywnie, pomoże to w poszerzeniu naszej uważności na potrzeby innych. „To może przyczynić się do zwiększenia relacji, kluczowy czynnik szczęścia”, mówi Qiao-Tasserit.

Następnym razem, gdy jesteś w złym humorze, rozważ wpływ, jaki to może mieć na ludzi, z którymi się komunikujesz z dnia na dzień.

Zostaw komentarz

Your name
Your email address
Website URL
Comment